IKOS

ATT MÖTA SJÄLVSKADEBETEENDE I VÅRDEN

Den här undersidan är främst utformad för dig som arbetar och möter självskadebeteende i din yrkesroll i vården. Även du som i andra verksamheter möter självskadebeteende kan förhoppningsvis finna dessa sidor givande.

Du navigerar enkelt i menyn ovan. Under rubriken "Kunskap" hittar du forskning, avhandlingar och artiklar om självskadebeteende. I hög grad består dessa sidor av rekommendationer och länkar till externa sidor då det av upphovsrättsliga skäl inte är möjligt att återpublicera vetenskapliga artiklar här på IKOS. Om du är intresserad av forskning om självskadebeteende rekommenderar vi att du sätter upp dig som prenumerant för IKOS nyhetsbrev. Det ges ut varje månad och innehåller det senaste inom forskningen, med kortare referat på svenska till nypublicerade artiklar.

Under rubriken "Självskadebeteende" hittar du redaktionellt material från IKOS. Här har vi sammanställt sådant vi tror är särskilt viktig information om självskadebeteende för dig som arbetar i vården. Materialet grundar sig i forskning och erfarenhet, och texterna refererar till källmaterialet där du också kan läsa vidare.

Under fliken "Övrigt" finns olika resurser vi hoppas du ska vara behjälpt av. Här hittar du en lista över verksamheter som på olika sätt arbetar med självskadebeteende. Vill din verksamhet finnas med på listan? Kontakta oss på IKOS så ordnar vi det! Vår förhoppning är att IKOS också ska bli en knutpunkt för personer som är intresserade av att utveckla vården för självskadebeteende, för att ni enklare ska kunna nå och lära av varandra.
     Under samma flik finns också möjlighet att läsa berättelser från patienter som har eller har haft självskadebeteende och som valt att dela med sig av sina erfarenheter. Du hittar också en färdighetslista som kan vara ett bra redskap för den som vill sluta skada sig själv, samt information om hur du kan bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.