IKOS

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR

Av upphovsrättsliga skäl finns inte möjlighet att återpublicera vetenskapliga artiklar som publicerats i tidskrifter här på IKOS hemsida. På den här sidan hittar du därför sammanfattningar och översättningar av artiklar som IKOS anser särskilt intressanta eller relevanta. Med hjälp av en fullständig referens kan du själv söka upp artikeln via sökmotorer som PubMed.

Har du ett förslag på artiklar som bör lyftas fram på den här sidan?
Vill du själv bidra med en svensk sammanfattning?
Hör av dig till oss på IKOS!