IKOS

VERKSAMHETER

På den här sidan samlar vi namn och kontaktuppgifter till olika typer av vård- och omsorgsverksamheter som på olika sätt arbetar kliniskt med självsakdebeteende i Sverige. För att göra den här sidan relevant och uppdaterad är vi på IKOS helt beroende av att ni besökare kontaktar oss med information om er verksamhet, så vi kan lägga till er på listan.

HVB-hem

DBT-team

Har vi missat någon avhandling som borde finnas med på den här listan?
Hör av dig till oss på IKOS så ordnar vi det!