IKOS

RIKTLINJER

På den här sidan samlar vi svenska riktlinjer, vårdprogrammer och handlingsplaner upprättade för vård av patienter med självskadebeteende. De flesta svenska riktlinjer som finns är utformade primärt för patienter med emotionell instabil personlighetsstörning (borderline) med samtidigt självskadebeteende. Vi på IKOS vill därför påminna om att det finns patienter med självskadebeteende som inte lider av någon personlighetsstörning, varför riktlinjerna kan behöva modifieras för att passa även dessa patienter med självskadebeteende.

 • Insatser för minskat självskadebeteende.Nationella självskadeprojektet 2013.
  Tillgänglig som PDF via den här länken.

 • Handlingsplan för självskadebeteende. Kungälvs kommun 2010.
  Tillgänglig som PDF via den här länken.

 • Riktlinjer vid självskadebeteende. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken. Örebro Läns Landsting. Tillgänglig som PDF via den här länken.

 • Självskadebeteende. Kapitel i: Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling. Barn- och ungdomspsykiatri. Stockholms läns landsting.
  Tillgänglig som PDF via den här länken.

 • Vårdprogram självskadebeteende. BUP Dalarna. 2011
  Tillgänglig som PDF via den här länken.

Känner du till ytterligare riktlinjer, vårdprogram eller handlingsplaner som bör vara med på den här listan?
Hör av dig till oss på IKOS!