IKOS

RESURSER

På den här sidan samlas länkar till andra sidor som kan vara av intresse för dig som arbetar med självskadebeteende.

Nationella självskadeprojektet är ett samarbete mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Projektet syftar till öka kunskapen om självskadebeteende, minska antalet patienter med självskadebeteende totalt samt minska antalet tvångsåtgärder som dessa patienter utsätts för i slutenvården. Projektet pågår 2011-2014.

Föreningen SHEDO. Arbetar med att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar, ge stöd åt anhöriga och drabbade samt arbeta för en bättre vård för dessa patienter. Föreningen medverkar i det nationella självskadeprojektet och driver just nu informationsprojekete Ego Nova.

Har du ett tips på länk eller resurs som du tycker borde finnas med på den här listan?
Hör av dig till IKOS så ordnar vi det!