IKOS

FÄRDIGHETSLISTA

Föreningen SHEDO arbetar med att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt anhöriga och drabbade samt arbtea för en bättre vård för dessa patienter. De har tagit fram en färdighetslista vid självskadebeteende, inspirerad av färdighetsträningen i dialektisk beteendeterapi, DBT. Färdighetslistan kan vara en hjälp för den som vill sluta skada sig själv.

Listan innehåller färdigheter för att stå ut när det är svårt, färdigheter för att få utlopp på starka känslor och färdigheter för att tvinga bort negativa känslor.

Listan finns publicerad i helhet här på föreningen SHEDOs hemsida, men går även att beställa i tryckt format direkt från föreningen SHEDO.