IKOS

FÖR DIG SOM ARBETAR I MEDIA

Den här undersidan är främst utformad för dig som arbetar i media och ska rapportera om självskadebeteende.

Du navigerar enkelt i menyn ovan. Under rubriken "Självskadebeteende" hittar du en kort beskrivning av vad självskadebeteende är för någonting, vem som riskerar att drabbas och hur det kan behandlas. Texten är skriven av IKOS men grundar sig på aktuell forskning i ämnet. Här hittar du även länkar till information om självskadebeteende på andra webbplatser. Den kan vara en god orientering för dig som behöver en introduktion till ämnet självskadebeteende.

Under rubriken "Att rapportera" hittar du råd att tänka på inför ditt reportage. Här hittar du också information om smitto- och klustringseffekter, och förklaringar till varför självskadebeteende kräver en varsam och medveten rapportering.

Under fliken "Övrigt" finner du olika resurser vi hoppas att du som arbetar i media ska finna hjälpsamma när du ska rapportera om självskadebeteende. Här hittar du svenska avhandlingar och en lista över litteratur på svenska om självskadebeteende. Du hittar även sammanfattningar av vetenskapliga artiklar samt länkar till artiklar och rapporter.

Saknar du något material på sidan? Hör av dig till IKOS och låt oss veta!