IKOS

7 KONKRETA RÅD

Ta tillfället i akt att informera allmänheten om självskadebeteende. Undvik gärna att förstärka stereotyper och försök om möjligt att lyfta fram en mångfald. Såväl flickor som pojkar, kvinnor som män, äldre som yngre skadar sig själva.

Undvik att beskriva specifika metoder som används för självdestruktiva handlingar. Särskilt viktigt är det att undvika detaljerade beskrivningar när det rör sig om mindre vanliga självskadehandlingar, eftersom beskrivningar av dessa kan inspirera andra med självskadebeteende.

Försiktighet bör iakttas vid rubriksättning. En genomtänkt och välbalanserad artikel kan förstöras av en sensationslysten eller detaljerad rubrik (exempel på detta är rubriker som innehåller metoden för självskada eller antal tabletter vid överdoser).

Använd foton och rörliga bilder varsamt. Fotografier som illustrerar självskadehandlingar bör inte användas. Det är relativt vanligt att bilder på blodiga rakblad eller närbilder av ärrade kroppsdelar får illustrera inslag och artiklar om självskadebeteende. Det riskerar dels att göra att fokus hamnar fel (självskadebeteende handlar om känslorna och orsakerna till skadorna, snarare än de faktiska skadorna), och dels att alienera personer som skadar sig själva på grund av att mediakonsumenter i allmänhet har svårt att förstå vad de ser. Dessutom riskerar bilderna att påverka personer med självskadebeteende negativt.

Var speciellt noggrann vid rapportering kring kända personers självskadebeteende. Sannolikt blir smitto-/klustringseffekten starkare när det handlar om kända personer som många kan identifiera sig med.

Ge information om var man kan söka stöd för sitt självskadebeteende. Exempel på verksamheter och organisationer hittar du på IKOS hemsida för Drabbade under fliken Stöd.

Använd ett respektfullt språk. Det finns många fördomar och negativa attityder gentemot personer med psykisk ohälsa. Många uppfattar dessutom självskadebeteende som särskilt svårbegripligt. Därför är det viktigt att använda ett respektfullt språk, och att undvik ord eller förkortningar som ”psyket” eller ”psyksjuk” eftersom dessa kan uppfattas som stötande, respektlösa och stigmatiserande.

***

Dessa råd är inspirerade av den svenska översättningen WHO:s riktlinjer för rapportering om självmord:
Karolinska Institutets folkhälsoakademi (2009). Att förebygga självmord. Ett stödmaterial för professionella inom media. Tillgänglig som PDF via den här länken.