IKOS

ARTIKLAR & RAPPORTER

På den här sidan samlar vi populärvetenskapliga artiklar, rapporter och andra skrifter som vi hoppas kan vara till hjälp för dig som ska rapportera om självskadebeteende.
Samtliga länkar öppnas i ny flik/nytt fönster och listas i fallande kronologisk ordning.


 • Bjärehed, Jonas. (2012). Aktuella teman inom självskadeforskning med relevans för behandlingsarbete: Terminologi och diagnostik, förekomster, allvarlighetsgrad, förståelsemodeller, social smitta, och internet. Del av förstudie till Nationella självskadeprojektet.
  Tillgänglig som PDF via den här länken.

 • Eriksson, Thérèse & Åkerman, Sofia. (2012). Patienters upplevelser av vårder för självskadebeteende. Del av förstudie till Nationella självskadeprojektet.
  Tillgänglig som PDF via den här länken.

 • Föreningen SHEDO (2010). Självskadande patienter inom den rättspsykiatriska vården.
  Tillgänglig som PDF via den här länken.

 • Jonsson, Linda & Lundström Mattsson, Åsa. (2012). Unga som skadar sig genom sex. Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
  Tillgänglig som PDF via den här länken.

 • Karolinska Institutets folkhälsoakademi. (2011). Självskadebeteenden bland ungdomar och unga vuxna. Rollen av etnisk bakgrund, familjens socioekonomiska status och skolprestationer. På uppdrag av Stockholms läns landsting.
  Tillgänglig som PDF via den här länken.

 • Lundh, Lars-Gunnar. (2012). Vad visar forskningen om behandling av självskadebeteende? Del av förstudie till Nationella självskadeprojektet.
  Tillgänglig som PDF via den här länken.

 • Socialstyrelsen. (2011). Skador bland barn i Sverige. Olycksfall, övergrepp och avsiktligt självdestruktiv handling.
  Tillgänglig som PDF via den här länken.

 • Sterner, Therese. (2012). Behandling av Självskadande beteende hos unga kvinnor. Samlade erfarenheter av 25 års arbete med unga kvinnor med självskadebeteende och omfattande psykiatrisk problematik. Del av förstudie till Nationella självskadeprojektet.
  Tillgänglig som PDF via den här länken.

 • Karolinska Institutets folkhälsoakademi (2009). Att förebygga självmord. Ett stödmaterial för professionella inom media.
  Tillgänglig som PDF via den här länken.

 • Stain, Rigmor. (2008). Självskadebeteende – forskning, behandling och metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos unga. Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
  Tillgänglig som PDF via den här länken.


Har du tips på någon rapport eller artikel som borde finnas med på den här listan?
Hör av dig till oss på IKOS så ordnar vi det!