IKOS - om självskadebeteende

IKOS är ett informationsprojekt som syftar till att öka och sprida kunskapen om självskadebeteende genom att göra den lättillgänglig. IKOS vill vara ett nav och samla kunskapen om självskadebeteende på ett ställe, för att underlätta för dig som vill lära dig mer.

Projektet riktar sig till tre huvudsakliga målgrupper; vården, drabbade & anhöriga samt media. Du navigerar enklast på hemsidan genom att välja den ingång som passar dig bäst uppe i huvudmenyn.

Självskadebeteende är ett vanligt problem som drabbar människor i olika åldrar, män så väl som kvinnor och personer med olika typer av psykisk ohälsa. För att öka medvetenheten om självskadebeteende har den 1 mars instiftats som SIAD: Self-injruy Awareness Day. I arbetet med att uppmärksamma självskadebeteende används ett orange korslagt band. Därför kändes det naturligt att även orange vara en genomgående färg på IKOS hemsida.

IKOS startade av Thérèse Eriksson som en reaktion på att det saknas resurser som kan svara upp mot behovet av kunskap om självskadebeteende. Har du en fråga om självskadebeteende ska IKOS vara din självklara resurs att vända dig till. Om du inte finner svaret på din fråga antingen genom våra egna resurser, eller genom någon av de många länkar och hänvisningar till andra platser som vi erbjuder, uppskattar vi om du kontaktar oss med din fråga. På så vis kan vi förhoppningsvis hjälpa dig att finna ett svar, och uppdatera hemsidan med nödvändig information.

IKOS är ett informationsprojekt som startats upp och drivs på ideell basis. För att informationen ska vara relevant och uppdaterad är vi beroende av hjälp. Visionen är att IKOS ska bli en interaktiv sida som utvecklas med hjälp av sina besökare.