IKOS

FÖR DIG SOM ÄR DRABBAD ELLER NÄRSTÅENDE

Den här undersidan är främst utformad för dig som själv lider av självskadebeteende, eller är närstående till någon med självskadebeteende. Även du som möter självskadebeteende i skola, fritidsverksamhet eller som vän kan förhoppningsvis finna dessa sidor av intresse.

Du navigerar enkelt i menyn ovan. Under rubriken "Självskadebeteende" hittar du en kort beskrivning av vad självskadebeteende är för någonting, vem som riskerar att drabbas och hur det kan behandlas. Texten är skriven av IKOS men grundar sig på aktuell forskning i ämnet. Här hittar du även länkar till information om självskadebeteende på andra webbplatser.

Under rubriken "Stöd" hittar du information och länkar till olika behandlingseneheter och föreningar som arbetar med självskadebeteende. Här finner du också en färdighetslista som kan vara till hjälp för den som vill sluta att skada sig själv.

Under fliken "Övrigt" finner du olika resurser vi hoppas att du som drabbad eller närstående ska finna hjälpsamma. Här finns information om dina rättigheter i vården och du får också veta var du kan vända dig om du är missnöjd med den vård du har fått. Du hittar också berättelser skrivna av personer som själv har/haft ett självskadebeteende som delar med sig av sina erfarenheter.

Saknar du något material på sidan? Hör av dig till IKOS och låt oss veta!