IKOS

LAGEN OM PSYKIATRISK TVÅNGSVÅRD

Om du lider av en allvarlig psykisk störning finns det i vissa fall möjlighet för läkaren att vårda dig mot din vilja. Det är ett stort ingrepp i den personliga integriteten, och därför regleras vården noga i lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

För att tvångsvård ska bli aktuell krävs att du lider av en allvarlig psykisk störning, exempelvis en psykossjukdom eller att du är deprimerad och har självmordsplaner. Det krävs också att du motsätter dig vården, eller att din läkare bedömer att det inte kommer att fungera med frivillig vård. Syftet med tvångsvården är att du ska kunna ta emot vård och stöd på frivillig basis.

När du vårdas enligt LPT har du rätt till att få en stödperson som kan hjälpa dig i personliga frågor och besöka dig på den avdelning där du vårdas. Om du ber din läkare om det är de skyldiga att ge dig en stödperson.

Mer om om tvångsvård på andra webbplatser: