IKOS

FÖRENINGAR

På den här sidan hittar du ideella föreningar som arbetar med självskadebeteende eller andra närliggande ämnen.

  • Föreningen SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper. Besök deras hemsida här.

  • Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt är en ideell förening vars syfte och verksamhet bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga, arbeta förebyggande inom området och påverka för bättre vård. Besök deras hemsida här.

  • RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. Besök deras hemsida här.

  • Riksförbundet Ungdom för Social hälsa (RUS) är RSMH:s ungdomsförbund som organiserar unga upp till 30 års ålder som har erfarenhet av psykiska eller sociala problem. Besök deras hemsida här.

  • AnBo (Anhörigförening Borderline) är en förening för dig som är anhörig eller närstående till någon med borderline. Besök deras hemsida här.