IKOS

BEHANDLINGSENHETER

På den här sidan samlar vi namn och kontaktuppgifter till olika typer av vård- och omsorgsverksamheter som på olika sätt arbetar med självsakdebeteende i Sverige.

HVB-hem

DBT-team

Har vi missat någon avhandling som borde finnas med på den här listan?
Hör av dig till oss på IKOS så ordnar vi det!